1.  Organizatorem kursów jest
         Umiem Szyć Pracownia Krawiecka
         Agnieszka Gurba
         ul. Sokołowska 36 lok. 2,

         08 – 110 Siedlce
         NIP 821 170 92 54

         REGON 712386184
         Nr rachunku

52 9224 0007 0006 9166 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

 

   2.   Zajęcia odbywają się w:
         ul. Marszałkowska 55/73

         lok. nr 64 (V piętro windą)

         00 - 676 Warszawa


   3.   W zajęciach mogą brać udział: osoby pełnoletnie, 

młodzież i dzieci od lat 6

(warunkiem przyjęcia jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów)


   4.   Uczestnik ma prawo do odpłatnej rezerwacji miejsca na kurs, ponieważ ilość osób biorących udział  w zajęciach jest ograniczona.


  5.   Warunkiem uczestnictwa jest wpłata zaliczki lub wniesienie opłaty za cały kurs ustalonej przez                  Organizatora.


  6.   Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie:
         Agnieszka Gurba 503968319
         e- mailowo: umiemszyc.kurs@o2.pl
za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie

umiemszyc-kursykrawieckie.pl


   7.   Zgłoszenie na zajęcia potwierdza zaakceptowanie przez Państwa obowiązującego regulaminu,

wstępnego zapoznania się z przepisami BHP oraz uiszczenia opłaty ustalonej przez Organizatora.


   8.   Opłata za kurs ogłaszana jest na wyżej wymienionej stronie internetowej
Terminy zajęć są ogłaszane na facebooku : 
facebook.com/umiemszyc.kurs

oraz na stronie danego kursu.


  9.    Opłaty można dokonywać:
Przelewem Dane do przelewu:

imię i nazwisko Uczestnika, tytułem: rodzaj kursu, grupa.
Gotówką w siedzibie firmy.

W ratach. Przy czym suma I raty (zaliczki) wynosi w zależności od długości kursu:

  •   dla kursów do 20 godzin zegarowych w wysokości całej sumy,
  •   dla kursów do 60 godzin zegarowych = 1/2 wysokości całej sumy, kolejną ratę wpłacić należy przed  rozpoczęciem drugiej połowy kursu,
  •   dla kursów powyżej 60 godzin zegarowych = 1/3 wysokości całej sumy, kolejne raty wpłacić należy          przed rozpoczęciem trzeciej części kursu

     
10.    O wyborze sposobu płatności należy poinformować Organizatora w momencie zapisu.


11.    Opłaty należy dokonać przelewem w terminie 10 dni po potwierdzeniu przez nas wolnego  miejsca, brak wpłaty jest jednoznaczny z rezygnacji z kursu i skreślenia z listy uczestników.


12.    Opłatę można również uregulować bezpośrednio w siedzibie firmy po uprzednim ustaleniu terminu z Organizatorem.


13.    Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku rezygnacji Kursanta z uczestnictwa przed rozpoczęciem kursu lub w trwającym kursie.


14.    Nieobecność na kursie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty oraz zajęć.


15.    Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z powodu nie zebrania minimalnej

grupy uczestników, która jest ustalana oddzielnie dla każdego kursu. W tym przypadku Uczestnik

zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo  odstąpić od umowy, uzyskując zwrot

poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin kursu o tej samej wartości.


16.    Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania Kursów (całego lub pojedynczych zajęć)

         z różnych przyczyn, przy czym:
         - uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej opłaty w przypadku odwołania całego kursu.
         - uczestnikom przysługuje zwrot części opłaty proporcjonalnie do nieodbytych zajęć.

 

17.    Cena kursu obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia i materiały wykorzystywane przez Uczestnika

podczas zajęć.

 

18.    Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania zasad BHP dotyczących krawiectwa                przedstawionych na naszej stronie w zakładce MENU: Przepisy BHP.


19.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i wypadki powstałe w trakcie    trwania zajęć w wyniku nie przestrzegania zasad BHP przez Uczestnika.


20.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników w miejscu prowadzenia kursów.


21.    Istnieje możliwość wykorzystania podczas kursu materiałów i maszyny do szycia, które stanowią własność Kursanta po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.

Nie wpływa to jednak na wysokość opłaty za kurs.

 

22.   Umiem Szyć Pracownia Krawiecka na potrzeby marketingowe będzie wykonywać zdjęcia i filmiki na  zajęciach  i warsztatach.

         Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację swojego wizerunku proszone są o wysłanie wiadomości e-mail z informacją "Nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku"

na adres: umiemszyc.kurs@o2.pl.

Brak wiadomości o w/w treści rozumiany jest jako akceptacja na publikację wizerunku.

 

23.   Materiały dydaktyczne 

przygotowane przez Umiem Szyć, które otrzymuje każdy uczestnik kursów i warsztatów objęte są prawami autorskimi.

 

Wszelkie prawa są zastrzeżone.

 

 Jest to wybór fragmentów z literatury specjalistycznej i opisy na podstawie doświadczenia zawodowego

opracowane przez  Mistrza Krawieckiego Agnieszkę Gurba. 

         Zabrania się rozpowszechniania i kopiowania w celach komercyjnych bez zgody Umiem Szyć                        Pracownia Krawiecka

Agnieszka Gurba

         Materiały mogą być wykorzystywane jedynie do użytku własnego przez kursanta.
         Rozpowszechnianie i kopiowanie materiałów bez zgody właściciela jest zabronione.
         Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

24.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie

REGULAMIN

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem obowiązującym podczas wszystkich organizowanych kursów, umożliwi to obu stronom uniknąć nie przyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na efektywnym prowadzeniu zajęć.

Umiem Szyć Pracownia Krawiecka  Agnieszka Gurba

ul. Sokołowska 36 lok 2     

08 – 110 Siedlce

NIP 821 170 92 54  REGON 712386184

Nr rachunku

52 9224 0007 0006 9166 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

KONTAKT

MENU

08 - 110 Siedlce 

Ul. Sokołowska 36 lok 2

tel. 503 968 319

umiemszyc.kurs@o2.pl

O FIRMIE

Oferujemy profesjonalne kursy konstrukcji i modelowania odzieży, kursy kroju i szycia, warsztaty tematyczne, kursy dla osób ze skierowaniem z Urzędu Pracy.

Prowadzimy praktyki nauki zawodu dla uczniów. Kursy odbywają się w grupach i indywidualnie z programu lub z zagadnień wybranych przez kursanta.

ADRES

00 - 676 Warszawa

ul. Marszałkowska 55/73  lok.  64  p. V

(Plac Konstytucji) 

tel. 503 968 319

umiemszyc.kurs@o2.pl

_______________________

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017 | Created with WebWave