Copyright 2017 | Created with WebWave

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

00 - 676 Warszawa

ul. Marszałkowska 55/73  lok.  64  p. V

(Plac Konstytucji) 

tel. 503 968 319

umiemszyc.kurs@o2.pl

_______________________

ADRES

Oferujemy profesjonalne kursy konstrukcji i modelowania odzieży, kursy kroju i szycia, warsztaty tematyczne, kursy dla osób ze skierowaniem z Urzędu Pracy.

Prowadzimy praktyki nauki zawodu dla uczniów. Kursy odbywają się w grupach i indywidualnie z programu lub z zagadnień wybranych przez kursanta.

       O FIRMIE

08 - 110 Siedlce

Ul. Wojskowa 18   p. II

tel. 503 968 319

umiemszyc.kurs@o2.pl

MENU

KONTAKT

Umiem Szyć Pracownia Krawiecka  Agnieszka Gurba

ul. Wojskowa 18         08 – 110 Siedlce

NIP 821 170 92 54      REGON 712386184

Nr rachunku 52 9224 0007 0006 9166 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

REGULAMIN

 

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem obowiązującym podczas wszystkich organizowanych kursów, umożliwi to obu stronom uniknąć nie przyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na efektywnym prowadzeniu zajęć.

    1.  Organizatorem kursów jest
         Umiem Szyć Pracownia Krawiecka
         Agnieszka Gurba
         ul. Wojskowa 18, 08 – 110 Siedlce
         NIP 821 170 92 54 REGON 712386184
         Nr rachunku 52 9224 0007 0006 9166 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

 

   2.   Zajęcia odbywają się w siedzibach:
         ul. Wojskowa 18 (II piętro), 08 – 110 Siedlce
         ul. Marszałkowska 55/73 lok. nr 64 (V piętro windą) 00 - 676 Warszawa


   3.   W zajęciach mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz młodzież od lat 13

         (warunkiem przyjęcia jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów)


   4.   Uczestnik ma prawo do bezpłatnej rezerwacji miejsca w następnym kursie, ponieważ ilość osób

         biorących udział w zajęciach jest ograniczona.


   5.    Uczestnik ma prawo do rezygnacji z rezerwacji miejsca do 7 dni przed rozpoczęciem kursu.


   6.    Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty ustalonej przez Organizatora.


   7.   Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie:
         Agnieszka Gurba 503968319
         e- mailowo: umiemszyc.kurs@o2.pl
         za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie
umiemszyc-kursykrawieckie.pl


   8.   Zgłoszenie na zajęcia potwierdza zaakceptowanie przez Państwa obowiązującego regulaminu,

         wstępnego zapoznania się z przepisami BHP oraz uiszczenia opłaty ustalonej przez Organizatora.


   9.   Opłata za Kurs szycia ogłaszana jest na wyżej wymienionej stronie internetowej
         Terminy zajęć są ogłaszane na facebooku : 
facebook.com/umiemszyc.kurs

         oraz na stronie danego kursu.


10.    Opłaty można dokonywać:
         Przelewem Dane do przelewu:imię i nazwisko Uczestnika, tytułem: rodzaj kursu, grupa, miasto.
         Gotówką w siedzibie firmy
         W czterech dowolnych ratach. Suma I raty wynosi 1/4 wysokości całej sumy,

         kolejne raty wpłacać należy przed nieopłaconymi zajęciami.    

     
11.    O wyborze sposobu płatności należy poinformować Organizatora w momencie zapisu.


12.    Opłaty należy dokonać przelewem w terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu.


13.    Opłatę można również uregulować bezpośrednio na 14 dni roboczych przed pierwszymi zajęciami w             siedzibie firmy po uprzednim ustaleniu terminu z Organizatorem.


14.    Organizator nie zwraca wniesionych opłat za kurs w przypadku rezygnacji Kursanta z uczestnictwa w

         trwającym kursie.


15.    Nieobecność na kursie wiąże się z utratą dokonanej wpłaty, jeżeli kursant wcześniej nie                                   poinformował Organizatora.
         Uczestnik może ustalić swoją nieobecność na pojedynczych zajęciach z Organizatorem.
         Strony mogą ustalić odpracowanie tych zajęć w innym terminie z inną grupą.


16.    Organizator pozostawia sobie możliwość odwołania Warsztatów z powodu nie zebrania minimalnej

         grupy uczestników, która jest ustalana oddzielnie dla każdego kursu. W tym przypadku Uczestnik

         zostanie poinformowany o odwołaniu spotkania i ma prawo  odstąpić od umowy, uzyskując zwrot

         poniesionych kosztów lub zarezerwować inny termin kursu o tej samej wartości.


17.    Organizator pozostawia sobie prawo do odwołania Kursów (całego lub pojedynczych zajęć)

         z różnych przyczyn.
         Uczestnikom przysługuje zwrot całkowitej opłaty w przypadku odwołania całego kursu.
         Uczestnikom przysługuje zwrot części opłaty proporcjonalnie do nieodbytych zajęć.

 

18.    Cena kursu obejmuje wszystkie podstawowe narzędzia i materiały wykorzystywane przez Uczestnika

         podczas zajęć.

 

19.    Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania i przestrzegania zasad BHP dotyczących krawiectwa                     przedstawionych na naszej stronie w zakładce MENU: Przepisy BHP.


20.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe i wypadki powstałe w trakcie trwania  

         zajęć w wyniku nie przestrzegania zasad BHP przez Uczestnika.


21.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Uczestników w miejscu

         prowadzenia kursów.


22.    Istnieje możliwość wykorzystania podczas kursu materiałów i maszyny do szycia, które stanowią

         własność Kursanta po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.

         Nie wpływa to jednak na wysokość opłaty za kurs.

 

23.    Umiem Szyć Pracownia Krawiecka na potrzeby marketingowe będzie wykonywać zdjęcia i filmiki na             zajęciach  i warsztatach.

         Osoby, które nie wyrażają zgody na publikację swojego wizerunku proszone są o wysłanie 

         wiadomości e-mail z informacją "Nie wyrażam zgody na publikację mojego wizerunku" na adres:

         umiemszyc.kurs@o2.pl. Brak wiadomości o w/w treści rozumiany jest jako akceptacja na publikację

         wizerunku.

 

24.   Materiały dydaktyczne przygotowane przez Umiem Szyć, które otrzymuje każdy uczestnik kursów i               warsztatów objęte są prawami autorskimi. Wszelkie prawa są zastrzeżone. Jest to wybór fragmentów           z literatury specjalistycznej i opisy na podstawie doświadczenia zawodowego opracowane przez                   Mistrza Krawieckiego Agnieszkę Gurba. 

         Uczestnik kursów może wykorzystać materiały do użytku własnego.

         Zabrania się rozpowszechniania i kopiowania w celach komercyjnych bez zgody Umiem Szyć                         Pracownia Krawiecka Agnieszka Gurba

         Materiały mogą być wykorzystywane jedynie do użytku własnego przez kursanta.
         Rozpowszechnianie i kopiowanie materiałów bez zgody właściciela jest zabronione.
         Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną. 

25.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie