Działając zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1/ z 4 maja 2016 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przedstawiamy poniżej informacje dotyczące naszej polityki prywatności oraz przetwarzania przez nas danych osobowych.

 

 

 

§ 1

DEFINICJE

1.1. Administrator – Umiem Szyć Pracownia Krawiecka Agnieszka Gurba ul. Wojskowa 18, 08-110 Siedlce

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka                  szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość,            w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za            pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w            związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba odwiedzająca            lokal Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila i kontaktu telefonicznego, uczestnicząca na zajęciach w Umiem              Szyć Pracownia Krawiecka Agnieszka Gurba

 

§

PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

2.1. W związku z działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w                      szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2.2. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich            zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży usług. Administrator dba o to, by                  dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

3.3. Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o przetwarzaniu osobom, których           dane dotyczą. Gdyby pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa doszło do naruszenia ochrony danych osobowych (np. „wycieku”               danych lub ich utraty), Administrator poinformuje o takim zdarzeniu osoby, których dane dotyczą, w sposób zgodny z przepisami.

 

§ 3

W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY DANE, KTÓRE PRZETWARZAMY?

3.1. Składając zapytanie o naszą ofertę kursów telefonicznie, lub e-mailowo, automatycznie udostępniony będzie nam adres e-mail lub                      numer telefonu a także imię i nazwisko.

3.2. Dane osobowe jakie zbieramy na czas trwania kursów lub zajęć indywidualnych, to:

        imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu kontaktowy.

3.3. Dane jakie są nam potrzebne przy wypełnianiach zaświadczeń, pism do Urzędu Pracy lub podobnych instytucji oraz do wystawiania                   faktur: NIP, pesel, imię, nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby firmy, adres e-mailowy, numer telefonu prywatny lub firmowy

3.4. Składając zapytanie o naszą ofertę kursów telefonicznie lub e-mailowo, automatycznie osoba wyraża zgodę na przetwarzanie danych                  osobowych i udostępniony będzie nam adres e-mailowy lub telefon kontaktowy.

3.5. Jeżeli osoba, nie zapiszę się na kurs to dane osobowe nie będą wykorzystywane.  

 

§ 4

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Administratorem danych osobowych jest Umiem Szyć Pracownia Krawiecka Agnieszka Gurba.

       Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim zgoda osoby fizycznej. Ma ona charakter dobrowolny, jednocześnie         udzielenie zgody jest automatyczne w chwili zapisania się na dowolne zajęcia, i jest konieczne, abyśmy mogli zainicjować właściwą usługę. 

4.2. Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych można w każdym czasie odwołać wysyłając wiadomość e-mail na                                         adres: umiemszyc.kursy@o2.pl

 

§ 5

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

5.1. Dane osobowe są przechowywane do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wybraną usługą.

 

§ 6

ODBIORCY DANYCH

6.1. Nie przekazujemy danych osobowych osobom trzecim.Wyjątkowo możemy przekazać dane osobowe uczestnika kursów lub warsztatów           do podmiotów współpracujących z nami (np. do kancelarii prawnych), jeżeli okaże się to konieczne w związku z naszym uzasadnionym               interesem, np. w zakresie wnoszenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Możemy również przekazać te dane do kompetentnego             organu władzy państwowej, jeżeli organ ten tego zażąda, działając na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Zanim to uczynimy,               musimy się upewnić, czy ten podmiot gwarantuje spełnienie wszelkich wymogów bezpieczeństwa przetwarzania danych.

 

 

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Ta Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Może być ona zmieniana przez Administratora.

       Administrator poinformuje zainteresowane osoby o zmianach wprowadzanych do Polityki Prywatności.

 
 
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO

Umiem Szyć Pracownia Krawiecka  Agnieszka Gurba

ul. Sokołowska 36 lok 2     

08 – 110 Siedlce

NIP 821 170 92 54  REGON 712386184

Nr rachunku

52 9224 0007 0006 9166 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Kałuszynie.

KONTAKT

MENU

08 - 110 Siedlce 

Ul. Sokołowska 36 lok 2

tel. 503 968 319

umiemszyc.kurs@o2.pl

O FIRMIE

Oferujemy profesjonalne kursy konstrukcji i modelowania odzieży, kursy kroju i szycia, warsztaty tematyczne, kursy dla osób ze skierowaniem z Urzędu Pracy.

Prowadzimy praktyki nauki zawodu dla uczniów. Kursy odbywają się w grupach i indywidualnie z programu lub z zagadnień wybranych przez kursanta.

ADRES

00 - 676 Warszawa

ul. Marszałkowska 55/73  lok.  64  p. V

(Plac Konstytucji) 

tel. 503 968 319

umiemszyc.kurs@o2.pl

_______________________

Twój e-mail
Treść wiadomości
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
WYŚLIJ WIADOMOŚĆ
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Copyright 2017 | Created with WebWave